Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành của Kingston, HyperX

Kingston Việt Nam bảo đảm với khách hàng là người dùng cuối ban đầu rằng sản phẩm của công ty không có khiếm khuyết về vật liệu và tay nghề theo các điều khoản và điều kiện nêu ra ở đây. Theo các điều kiện và giới hạn được quy định dưới đây, Kingston sẽ, tùy trường hợp, sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm được chứng minh là bị lỗi do kỹ thuật sản xuất hoặc vật liệu không phù hợp. Các bộ phận được sửa chữa hoặc các sản phẩm thay thế sẽ được Kingston cung cấp trên cơ sở trao đổi và sẽ là sản phẩm mới hoặc được chứng nhận lại. Tất cả các sản phẩm được chứng nhận lại đều đã được thử nghiệm để bảo đảm rằng chúng có chức năng tương tự như sản phẩm mới. Nếu Kingston không thể sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm, Kingston sẽ hoàn tiền có giá trị thấp hơn một trong hai giá trị sau: giá trị hiện tại của sản phẩm tại thời điểm yêu cầu bảo hành hoặc giá mua. Bạn phải cung cấp chứng từ mua hàng thể hiện ngày tháng và nơi mua hàng ban đầu cũng như mô tả và giá sản phẩm.

Bảo hành giới hạn này không bao gồm bất kỳ hư hại nào đối với sản phẩm này do hậu quả từ việc lắp đặt không đúng, tai nạn, lạm dụng, sử dụng sai, thiên tai, nguồn điện quá yếu hoặc quá cao, điều kiện cơ học hoặc môi trường bất thường, hoặc tháo dỡ, sửa chữa, hoặc sửa đổi trái phép. Bảo hành giới hạn này sẽ không áp dụng nếu: (i) sản phẩm không được sử dụng theo các hướng dẫn đi kèm, hoặc (ii) sản phẩm không được sử dụng đúng với chức năng vốn có của nó.

Bảo hành giới hạn này cũng không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào, mà thông tin nhận dạng ban đầu về sản phẩm đó đã bị thay đổi, tẩy, xóa, không được xử lý hoặc đóng gói đúng cách, đã được bán như đồ cũ hoặc đã được bán lại trái với các quy định xuất khẩu của Hoa Kỳ và bất kỳ quy định xuất khẩu áp dụng nào khác.

Bảo hành giới hạn này chỉ bao gồm sửa chữa, thay thế, hoàn tiền hoặc cho nợ đối với các sản phẩm Kingston bị lỗi như quy định ở trên. Kingston không chịu trách nhiệm và không đền bù theo bảo hành đối với bất kỳ loại thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh từ việc mất, hư hại hay sai lệch nội dung hoặc dữ liệu, hay bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc xác định nguyên nhân gây ra các vấn đề hệ thống hay gỡ bỏ, bảo dưỡng hoặc cài đặt các sản phẩm của Kingston. Bảo hành này không bao gồm phần mềm bên thứ ba, thiết bị được kết nối hoặc dữ liệu được lưu trữ. Do đó, Kingston không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại thực tế hoặc hậu quả nào có thể được quy cho phần mềm của bên thứ ba, thiết bị kết nối hay dữ liệu được lưu trữ. Trong trường hợp khiếu nại, trách nhiệm duy nhất và tối đa của Kingston sẽ là sửa chữa và thay thế phần cứng hoặc hoàn lại tiền do Kingston Việt Nam tự quyết định.

Thời hạn bảo hành sản phẩm

 * Bảo hành sản phẩm trọn đời:

Các sản phẩm sau đây của Kingston được bảo hành theo chế độ bảo hành trọn đời sản phẩm:

Mô-đun bộ nhớ bao gồm ValueRAM®, HyperX®, Server Premier, Bộ nhớ bán lẻ và bộ nhớ hệ thống chuyên dụng cho hệ thống của Kingston; thẻ nhớ Flash (ví dụ Secure Digital, Secure Digital HC và XC, CompactFlash, MultiMediaCard, SmartMedia, trừ thẻ microSD Nhiệt độ công nghiệp, thẻ microSD Độ bền cao (SDCE) và thẻ microSDHC Bali Class 10 UHS-1) và bộ chuyển đổi Flash.

* Bảo hành 5 năm:

Các sản phẩm sau đây của Kingston được bảo hành năm năm tính từ ngày mua lẻ ban đầu: Ổ USB DataTraveler® (trừ DataTraveler® Workspace), DRAM khách thiết kế trong (“CBD”), ổ USB IronKey® và SSDNow® KC100 (ổ cứng thể rắn) và thẻ microSD nhiệt độ công nghiệp.

* Bảo hành SSD 5 năm có điều kiện:

Các sản phẩm Kingston sau đây được áp dụng chế độ bảo hành này, tùy theo sự kiện nào sau đây xảy ra trước: (i) năm (5) năm kể từ ngày khách hàng là người dùng cuối mua sản phẩm; (ii) khi mức sử dụng của một ổ SSD SATA được đo bởi thuộc tính SMART 231 của Kingston, có tên là “Chỉ số hao mòn SSD”, đạt đến giá trị bình thường hóa là một (1) như thể hiện bởi phần mềm SSD Manager của Kingston (“KSM”), hoặc (iii) khi mức sử dụng của một SSD NVME được thể hiện bởi thuộc tính Sức khỏe “Tỷ lệ phần trăm sử dụng” của Kingston đạt hoặc vượt giá trị bình thường hóa là một trăm (100) như thể hiện bởi KSM.

KSM được chỉ rõ trong bảng dữ liệu dành cho sản phẩm và sẵn có trên trang web của Kingston. Đối với SSD SATA, sản phẩm mới chưa sử dụng sẽ có chỉ số hao mòn là một trăm (100), còn sản phẩm đã đạt đến giới hạn bảo hành sẽ có chỉ số hao mòn là một (1) Đối với SSD NVMe, sản phẩm mới chưa sử dụng sẽ có giá trị Tỷ lệ phần trăm sử dụng là 0, còn sản phẩm đã đạt đến giới hạn bảo hành sẽ có giá trị Tỷ lệ phần trăm sử dụng lớn hơn hoặc bằng một trăm (100).

Vui lòng tham khảo bảng Bảo hành SSD sau để biết thông tin bảo hành cho từng sản phẩm cụ thể:

 
Bảng Bảo hành 5 năm có điều kiện (SSD SATA)
Dòng ổ Mã sản phẩm
DC500 SEDC500xxx
DC400 SEDC400S37xxx
DC450R SEDC450Rxxx
KC400 SKC400S37xxx
KC600 SKC600xxx
M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx
UV500 SUV500xxx
Bảng Bảo hành 5 năm có điều kiện (SSD NVME)
Dòng ổ Mã sản phẩm
A1000 SA1000M8xxx
DC1000B SEDC1000BMBxxx
DCP1000* SEDC1000Hxxx*
KC1000 SKC1000xxx
KC2000 SKC2000xxx
DC1000M SEDC1000Mxxx

* Bảo hành 3 năm:

Các sản phẩm sau đây của Kingston được bảo hành ba năm tính từ ngày mua lẻ ban đầu: Data Traveler 2000 và những SSD chọn lọc đó như được liệt kê trong bảng sau:

Bảng Bảo hành 3 năm (SSD SATA)
Dòng ổ Mã sản phẩm
E50 SE50S37xxx
E100 SE100S37xxx
Hyper X Fury SHFxxx
Hyper X Predator SHPM2280P2xxx
Hyper X Savage SHSS37Axxx
KC300 SKC300S37Axxx
KC310 SKC310S37Axxx
KC380 SKC380S3xxx
M.2 SATA SM2280S3xxx
MS200 MS200S3xxx
V300 SV300S37Axxx
V310 SV310S3xxx

* Bảo hành SSD 3 năm có điều kiện:

Các sản phẩm Kingston sau đây được áp dụng chế độ bảo hành này, tùy theo sự kiện nào sau đây xảy ra trước: (i) ba năm kể từ ngày khách hàng là người dùng cuối mua sản phẩm; (ii) khi mức sử dụng của một ổ SSD SATA được đo bởi thuộc tính SMART 231 của Kingston, có tên là “Chỉ số hao mòn SSD”, đạt đến giá trị bình thường hóa là một (1) như thể hiện bởi phần mềm Kingston SSD Manager (“KSM”); hoặc (iii) khi mức sử dụng của một SSD NVME được đo bởi thuộc tính Sức khỏe “Tỷ lệ phần trăm sử dụng” của Kingston đạt hoặc vượt giá trị bình thường hóa là một trăm (100) như thể hiện bởi KSM.

KSM được chỉ rõ trong bảng dữ liệu dành cho sản phẩm cụ thể và sẵn có trên trang web của Kingston. Đối với SSD SATA, sản phẩm mới chưa sử dụng có độ hao mòn là một trăm (100), còn sản phẩm đã đạt đến giới hạn bảo hành sẽ có độ hao mòn là một (1). Đối với SSD NVMe, một sản phẩm mới chưa dùng sẽ hiển thị giá trị Tỷ lệ phần trăm sử dụng là 0, trong khi một sản phẩm đạt giới hạn bảo hành sẽ thể hiện giá trị Tỷ lệ phần trăm sử dụng lớn hơn hoặc bằng một trăm (100).

Vui lòng tham khảo Bảng Bảo hành SSD sau để biết thông tin bảo hành cho từng sản phẩm cụ thể:

Bảng Bảo hành 3 năm có điều kiện (SSD SATA)
Dòng ổ Mã sản phẩm
A400 SA400S37xxx
Hyper X Fury RGB SHFR200xxx
Q500 SQ500S37xxx
UV300 SUV300S37Axxx
UV400 SUV400S37xxx

* Bảo hành 2 năm:

Các sản phẩm sau đây của Kingston được bảo hành hai năm tính từ ngày mua lẻ ban đầu: SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, DataTraveler® Workspace, DataTraveler® Bolt Duo, MobileLite® Wireless – Gen 3, MobileLite® Wireless – Gen 2, Đầu đọc MobileLite®, Đầu đọc microSD, Thẻ microSD Độ bền cao (SDCE), Bộ tai nghe HyperX™ Cloud (trừ các sản phẩm khuyến mãi đi kèm với gói sản phẩm), Tấm lót chuột HyperX™, Nucleum™, Bàn phím HyperX™, Chuột HyperX™, ChargePlay™ Duo và các sản phẩm thuộc Chương trình thiết kế theo đơn đặt hàng của Kingston. Các sản phẩm thuộc Chương trình thiết kế theo đơn đặt hàng của Kingston được giới hạn với phương thức tín dụng hoặc hoàn lại tiền trong thời gian bảo hành hai năm. Trong một số trường hợp, Kingston Việt Nam có thể tùy ý lựa chọn thay thế các sản phẩm lỗi đặt hàng qua Chương trình thiết kế theo đơn đặt hàng của Kingston bằng các sản phẩm có chức năng tương đương.

* Bảo hành 1 năm:

Các sản phẩm sau đây của Kingston được bảo hành một năm tính từ ngày mua lẻ ban đầu: MobileLite® Wireless – Gen 1, Bộ phụ kiện DataTraveler®, Wi-Drive®, Đầu đọc SD/MMC TravelLite®, Bali microSDHC Class 10 UHS-1. , tai ngheHyperX Orbit Series và Quạt HyperX™.

* Bảo hành sáu tháng:

Các sản phẩm sau đây của Kingston được bảo hành sáu tháng tính từ ngày mua lẻ ban đầu: Phụ kiện tai nghe HyperX™ Cloud, Core và Cloud II, bao gồm micro tháo rời, tấm lót tai, bộ điều khiển, cáp đôi mở rộng 3,5mm, cáp mở rộng cho PC, cáp bộ chia tách tai nghe, bộ chuyển đổi tai nghe máy bay và túi đựng.

* Bảo hành 90 ngày:

Các sản phẩm sau đây của Kingston Việt Nam được bảo hành chín mươi ngày tính từ ngày mua lẻ ban đầu: Bộ tai nghe HyperX™ được tái chứng nhận.

Trong trường hợp một sản phẩm đã ngừng sản xuất, Kingston Việt Nam sẽ tự quyết định hoặc là sửa chữa sản phẩm, đề nghị thay thế bằng một sản phẩm tương đương hoặc hoàn lại tiền ít hơn giá lúc mua hoặc giá trị hiện tại của sản phẩm.

Sản phẩm được sửa chữa hoặc thay thế sẽ tiếp tục được áp dụng chế độ bảo hành này cho thời gian còn lại của bảo hành gốc hoặc chín mươi (90) ngày, tùy theo khoảng thời gian nào dài hơn.

Bảo hành giới hạn này chỉ áp dụng cho khách hàng là người dùng cuối ban đầu và phải tuân thủ các điều kiện và yêu cầu được mô tả trong tài liệu này. Bảo hành giới hạn này không được chuyển nhượng. Các sản phẩm khi mua là một phần của một bộ sản phẩm chỉ được bảo hành khi toàn bộ bộ sản phẩm được trả lại.

Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

Nếu bạn gặp khó khăn trong khi cài đặt hoặc sử dụng sản phẩm của Kingston, bạn có thể liên lạc với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Kingston Việt Nam.

Để nhận được hỗ trợ vui lòng liên hệ Kingstonvietnam.vn hoặc Hotline 0914 212 616.